Bendri klausimai

Kas gali registruotis miskoaukcionas.lt?

Registruotis miskoaukcionas.lt gali visi, kas nori įsigyti miško. Tai gali padaryti tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys. Pildant registracijos formą, įmonėms ir pavieniams asmenims reikia užpildyti skirtingus duomenis. Registruojantis pats vartotojas atsako už duomenų tikslumą.

Kiek kainuoja registracija?

Registruotis reikia tik miško pirkėjams. Miško pirkėjams registracija nemokama. Užpildžius ir patvirtinus registracijos formą elektroniniu paštu gausite sutartį, kurią pasirašę galėsite dalyvauti aukcionuose.

Kuo prekiaujama aukcione?

Miško aukcione parduodame mišką su žeme ir statų mišką. Ateityje numatoma prekiauti ir apvaliąja mediena.

Pardavimas

Kas apmoka notaro paslaugas pasirašant pagrindinę sutartį?

Už notaro paslaugas pasirašant pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį apmoka pirkėjas ir pardavėjas lygiomis dalimis.

Kaip parduoti mišką aukcione?

miskoaukcionas.lt puslapyje užpildote formą, kur įvedate reikalingus duomenis – vardą pavardę ar įmonės pavadinimą (jei juridinis asmuo), asmens ar įmonės kodą ir t.t. Taip pat galima miško aukcione registruotis ir telefonu 866098000 arba el. paštu info@miskoaukcionas.lt. Pagal pateiktus duomenis miskoaukcionas.lt administratoriai preliminariai įvertina jūsų miško vertę, nustato minimalią pardavimo kainą ir komisinių dydį, elektroniniu paštu yra atsiunčiama pardavimo aukcione sutartis. Pasirašius sutartį ir ją nusiuntus aukciono organizatoriams, aukcionas yra paskelbiamas miskoaukcionas.lt portale.

Kiek trunka miško pardavimo aukcionas?

Paprastai miško aukcionas trunka 4 savaites nuo paskelbimo dienos, tačiau pardavėjo pageidavimu jis gali trukti ir ilgiau arba trumpiau. Jei aukciono būdu parduodamu mišku per nurodytą laiką niekas nesusidomėjo, peržiūrėjus pardavimo sąlygas aukcionas gali būti skelbiamas dar kartą.

Kaip miskoaukcionas.lt dalyvauja pirkimo-pardavimo sandoryje?

miskoaukcionas.lt tikslas – aukciono būdu rasti aukščiausią kainą už mišką mokantį pirkėją, todėl pirkimo-pardavimo sandoryje yra dalyvaujama tik iki aukciono pabaigos ir preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo bei kontaktinių duomenų tarp šalių apsikeitimo. Toliau miskoaukcionas.lt nebedalyvauja, pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį pirkėjas ir pardavėjas derina bei pasirašo tarpusavyje. Jei šalys pageidauja aukciono organizatorių dalyvauti pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties pasirašyme ir derinime, jos apie tai turi informuoti prieš pasirašant preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį.

Pirkimas

Kiek pirkėjui kainuoja dalyvavimas aukcione?

Mūsų aukciono platformoje pirkėjams nėra taikomi registracijos, mėnesiniai ar dalyvavimo aukcione mokesčiai. Taip pat neprašome pirkėjų atlikti depozitinių mokėjimų prieš pradedant dalyvauti aukcione. Kai kuriems objektams bus taikomi aukciono mokesčiai, kurie bus aiškiai nurodyti prie objekto kainos, šis mokestis bus taikomas tik aukciono laimėtojui.

Kiek pirkėjų gali dalyvauti aukcione?

Pirkėjų skaičius aukcione nėra ribojamas. Visi potencialūs pirkėjai, užsiregistravę miskoaukcionas.lt duomenų bazėje gauna informacinius pranešimus elektroniniu paštu apie naujai įvestą aukcioną.

Kokiomis sumomis galima kelti statymus?

Mažiausia suma, kuria galima didinti statymą yra 100 eurų.

Kas laimi aukcioną?

Aukcioną laimi didžiausią sumą iki visiškos aukciono pabaigos pasiūlęs pirkėjas. Pasibaigus aukcionui, jis automatiškai paskelbiamas laimėtoju, o toliau vyksta pardavimo procedūra.

Kas nutinka, jei pirkėjas atsisako pirkti mišką laimėtame aukcione?

Pagal dalyvavimo aukcione taisykles ir dalyvavimo aukcione sutartį, aukciono laimėtojas privalo pirkti mišką už nurodytą kainą. Priešingu atveju UAB „Miško aukcionas“ reikalauja pirkėją atlyginti patirtus nuostolius laikantis visiško nuostolių atlyginimo principo, pirkėjui nesutikus kreipiasi į teismą ir savo teises gina LR teisės aktuose numatyta tvarka. Jei šalys pasibaigus aukcionui pasirašo preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nepasirašoma, elgiamasi pagal preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.