Dažniausiai miško pirkėjų užduodami klausimai

 

Kas gali registruotis miskoaukcionas.lt?

Registruotis miskoaukcionas.lt gali tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, norintys įsigyti miško. Pildant registracijos formą, įmonėms ir fiziniams asmenims reikės pateikti skirtingus duomenis.

Besiregistruojantis vartotojas yra atsakingas už pateikiamų duomenų tikslumą.

 

Kiek kainuoja registracija?

Registracija yra nemokama.

Miško pirkėjai, užpildę ir patvirtinę registracijos formą, elektroniniu paštu gauna sutartį, kurią pasirašius galima dalyvauti aukcionuose.

Registruotis aukcione

 

Kiek pirkėjui kainuoja dalyvavimas aukcione?

Pirkėjams nėra taikomi jokie dalyvavimo aukcione mokesčiai. Taip pat neprašome pirkėjų atlikti depozitinių mokėjimų prieš pradedant dalyvauti aukcione. Miško pirkėjas, laimėjęs aukcioną, moka Aukciono laimėtojo mokestį aukciono organizatoriui.

 

Ar pirkėjams taikomi kokie nors mokesčiai?

Miško aukciono platformoje pirkėjams nėra taikomi jokie registracijos, dalyvavimo ar mėnesiniai mokesčiai.

Kai kuriems objektams gali būti taikomi aukciono laimėtojo mokesčiai, jie bus aiškiai nurodyti prie objekto kainos.

 

Kiek pirkėjų gali dalyvauti aukcione?

Pirkėjų skaičius aukcione nėra ribojamas.

 

Nuo kokios sumos pradedamas aukcionas?

Pradinės aukcionų kainos yra ne mažesnės nei 70% minimalios pardavimo kainos. Sumą, nuo kurio pradedamas aukcionas, nustato aukciono organizatoriai.

Kartais aukcionas pradedamas nuo minimalios pardavimo kainos, kartais – nuo mažesnės už ją sumos. Pradėjus aukcioną nuo mažesnės už minimalią pardavimo kainą sumos, aukcione dega užrašas „Nepasiekta minimali pardavimo kaina“. Ją pasiekus, užrašas dingsta.

 

Kokiomis sumomis galima kelti statymus?

Mažiausia suma, kuria galima didinti statymą, yra 100 eurų. Objektams nuo 20 000 iki 50 000 eurų mažiausia statymo suma yra 200 eurų, brangesniems nei 50 000 eurų mažiausia statymo suma 500 eurų. Itin retais atvejais gali būti nustatoma kita mažiausia statymo suma.

 

Kas laimi aukcioną?

Aukcioną laimi didžiausią kainą iki visiškos aukciono pabaigos pasiūlęs pirkėjas. Pasibaigus aukcionui, jis automatiškai paskelbiamas laimėtoju, o toliau vyksta pardavimo procedūra.

 

Kas nutinka, jei pirkėjas atsisako pirkti mišką laimėtame aukcione?

Pagal dalyvavimo aukcione taisykles ir dalyvavimo aukcione sutartį, aukciono laimėtojas privalo pirkti mišką už nurodytą kainą.

Jei laimėtojas atsisako pirkti mišką, aukciono organizatorius reikalauja pirkėjo atlyginti patirtus nuostolius laikantis visiško nuostolių atlyginimo principo. Pirkėjui nesutikus atlyginti nuostolių, aukciono organizatorius kreipiasi į teismą ir savo teises gina LR teisės aktuose numatyta tvarka.

Jei šalys pasibaigus aukcionui pasirašo preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį, tačiau pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nepasirašoma, elgiamasi pagal preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas.