Nedideli taisyklių ir sąlygų pakeitimai 05/01/2018

Pasitarus su klientais ir teisininku, atlikome keletą nežymių taisyklių ir sąlygų pakeitimų. Pakeitimai įsigaliojo nuo 2017 metų gruodžio 29 dienos.

8.13. Visas išlaidas, susijusias su nuosavybės teisių užregistravimu, taip pat kitas išlaidas, susijusias su notarinių veiksmų atlikimu sumoka Pirkėjas.

8.14.  Pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo mokesčius notarui bei išlaidas už informacijos viešųjų registrų centriniuose duomenų bankuose patikrinimą apmoka pirkėjas ir pardavėjas lygiomis dalimis. Galioja nuo 2017 metų gruodžio 29 dienos paskelbtiems aukcionams.

Panaikintas 8.4.4. punktas.

10.1.2. Laimėtojas nesudarė Pardavimo sutarties ir (arba) Preliminariosios sutarties (jei ji turi būti sudaryta), taip pat jei Dalyvis, kuris Turto atžvilgiu pateikė kitą didžiausios kainos pasiūlymą (jei tokia kaina sudaro ne mažiau kaip 80 % Galutinės pirkimo kainos.) per nustatytą laikotarpį nepareiškė noro įsigyti Turtą ir nesudarė Pardavimo sutarties;

10.1.4.  Pardavėjas vienašališkai atsisako pasirašyti Pardavimo sutartį ir (arba) Preliminariąją sutartį (jei ji turi būti sudaryta);

Daugiau informacijos