Standartinė preliminarioji ir pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartys 01/02/2018

Preliminarioji pirkimo-pardavimo sutartis: https://miskoaukcionas-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/justas_miskoaukcionas_lt/EWmUnDbbUdBAt020A7_-jVIB3yjriD0DJ1BN_hnQWY5nMw?e=uFzFYg

Pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis: https://miskoaukcionas-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/justas_miskoaukcionas_lt/EVBhoVhde7FCk6-5o7Jan2ABxX2Sm9kra13wnDOCcfoqYQ?e=Lei5qW 

Nurodytos formos sutartys naudojamos jei Pardavimo sutarties ir Preliminariosios sutarties (jeigu ji turi būti pasirašyta) projektai nėra pateikti Aukciono sistemoje ne vėliau kaip Aukciono pradžios dieną.

Daugiau informacijos