Taisyklės papildytos 8.3.1. punktu 27/09/2018

Informuojama kad taisyklės papildomos tokiu punktu:

8.3.1. Jei Aukciono Sistemos registruotas narys, kuris nėra Aukciono Laimėtojas, pasinaudoja įstatymuose numatyta pirmumo teise įsigyti Aukcione parduodamą Turtą, Aukciono Organizatorius turi teisę nutraukti dalyvavimo aukcione sutartį.

Daugiau informacijos